Zorg-XL | Before & Aftercare
84
page-template-default,page,page-id-84,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

BEFORE & AFTERCARE

Een goed begeleidingstraject zal alleen een goede kans van slagen hebben, indien voldoende aandacht wordt besteed aan zowel de voorzorg als de nazorg. Om alles in juiste banen te leiden, is ons uitstekende programma Before & Aftercare opgezet. Hierin bieden wij, in samenwerking met maatschappelijke partners, zowel een professioneel voorzorg als nazorgtraject. Bij hulpverlenende instanties is er bijvoorbeeld vaak een wachtlijst, waardoor cliënten niet gelijk geholpen zijn terwijl er sprake is van een cruciale hulpvraag, die ad hoc behandeld moet worden. Tijdens dit voorzorgtraject maakt ZorgXL een plan van aanpak, waarbij allereerst de hulpvraag goed wordt geïnventariseerd. Daarnaast zal tevens aandacht besteed worden aan de wijze waarop de cliënt alvast zelfstandig aan de slag kan en welke doelen op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Snel en efficiënt!

 

 

Maatschappelijke partners en tevens het einde van hun zorgtraject bereikt hebben, neemt ZorgXL de nazorg op zich. ZorgXL hecht veel waarde aan het bereiken van uiteindelijke zelfstandigheid bij cliënten, waarbij zij zelf verder kunnen zonder hulpverlening. In deze zogeheten Aftercare zullen cliënten de juiste tools meekrijgen om zelfstandig te kunnen functioneren. ZorgXL biedt namelijk trainingen aan, waarbij men leert om zichzelf de sociale kaart eigen te maken en de zelfredzaamheid te vergroten bij eventuele toekomstige crisissituaties. Er is veel persoonlijke aandacht voor de mogelijk aanwezige valkuilen van cliënten waarbij ZorgXL ondersteuning biedt. De Aftercare neemt niet langer dan zes maanden in beslag. ZorgXL heeft een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden en licht deze in een persoonlijk gesprek graag nader toe.

 

Om complete zorg te bieden aan de cliënt, verwelkomt ZorgXL nieuwe partners om een samenwerking aan te gaan.

 

Samenwerken is succes!