Zorg-XL | Uitsluitingscriteria
572
page-template-default,page,page-id-572,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

UITSLUITINGSCRITERIA

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling te creëren. Een samenstelling, die voor de cliënt aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen. Niet iedere zorgvraag kan door ZorgXL worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:

 

  • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een (gesloten) opname vereist
  • 24/7 toezicht
  • Het niet kunnen overeenkomen tot afspraken voor het ondersteuningsplan.
  • Wanneer de situatie rond de zorgvraag dusdanig is dat ZorgXL onvoldoende kwaliteit van zorg kan garanderen
  • Een complexe en moeizame relatie met een cliënt van ZorgXL, waarbij er kans is op belangenverstrengeling wanneer beide cliënten in zorg zijn bij ZorgXL.

 

Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen in de setting waarbinnen wij zorg bieden. Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Ook omgevingsfactoren kunnen hieraan bijdragen. Hierdoor kan het zijn dat ZorgXL niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en zal er gezocht worden, zo mogelijk in samenwerking met de cliënt of diens netwerk, naar een oplossing zodat de zorg voor de cliënt verzekerd is maar niet meer wordt geleverd door ZorgXL.

 

De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorgverlening te beëindigen:

  • Onveilig voor medecliënten en/of eigen medewerkers
  • Fysieke agressie
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Suïcidaliteit van cliënt

 

Wij bieden ambulante hulpverlening; bij de hulpvrager thuis, op kantoor of op een locatie die cliënt en begeleider onderling afstemmen. Is er hulp nodig die wij niet kunnen aanbieden, dan zorgen we voor een verwijzing naar een juiste instantie.