Zorg-XL | Missie & Visie
51
page-template-default,page,page-id-51,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

MISSIE & VISIE

ZorgXL wil maatwerk bieden aan iedereen die een vraag heeft op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn en zorg.

Dit is alleen mogelijk als er gekozen kan worden voor een product op maat. Wij werken graag samen met de gemeente, zorginstellingen, woningcorporaties en deskundigen op juridisch gebied. Het aanbod bestaat uit een brede dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn, gezondheid en zorg. Om te kunnen voldoen aan de zorgbehoefte, is ZorgXL nauw verbonden met de doelgroep.

 

ZorgXL wil immers graag dichtbij de mensen staan, zodat wij weten wat er leeft en speelt en daar ook op kunnen inspelen.

 

De hulpvraag staat centraal en wordt dan ook als uitgangspunt genomen. Hoewel de echte hulpvraag bij sommige doelgroepen onuitgesproken blijft, wil ZorgXL hier ook sturing aan geven. Wij kijken dan samen met de cliënt naar de probleemsituatie en dragen ideeën en oplossingen aan. Hierdoor kan er een grote vorm van bewustzijn gecreëerd worden bij de cliënt.

 

Bij ZorgXL staat de bejegening en mensgericht werken centraal. De methode die wij hiervoor gebruiken is doel- en oplossingsgericht werken. ZorgXL gaat voor een directe aanpak. Waar een probleem is, is een oplossing. Door doelgericht en oplossingsgericht te werk te gaan, willen wij de cliënt krachtiger maken. Deze methode helpt de cliënt de juiste keuzes te maken, zodat hij/zij zichzelf staande weet te houden wanneer er in de toekomst weer een probleemsituatie voordoet. ZorgXL werkt dan ook aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van cliënten binnen verschillende leefgebieden.

 

De hulpverleners van ZorgXL kijken niet naar wat niet kan of naar de tekortkomingen maar naar de mogelijkheden, kracht en sterke punten van de cliënten. Reden hiervoor is dat het praten over tekortkomingen de problemen groter maakt, terwijl het praten over kracht en mogelijkheden mensen krachtiger en bewuster maakt. ZorgXL besteedt direct aandacht aan het doel/ de hulpvraag waarvoor de cliënt zich heeft aangemeld, waardoor eindeloze trajecten worden voorkomen. De desbetreffende cliënten kunnen na korte tijd de resultaten van de begeleiding zien, wat voor de nodige motivatie zorgt bij hen. Het doel is dat cliënten uiteindelijk zelfstandig worden en een positief toekomstperspectief hebben.